Moteta v Jirchářích
Sem vložte podnadpis

O cyklu

Moteta v Jirchářích jsou volným cyklem duchovních koncertů, který byl založen na počátku roku 2017 k pětistému výročí reformace díky společné iniciativě Církevního sboru Evangelické církve augsburského vyznání v Praze a Ensemble Mathesius. Jedná se o spojení tradiční luterské liturgie ve formě nešpor či mše a figurální hudby, která je tak zasazena do prostředí, pro které vznikla. Programový výběr je zaměřen především na kompozice od pozdního středověku po 18. století a zohledňuje období liturgického roku. Místem konání je chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.