Moteta v Jirchářích
Sem vložte podnadpis

O cyklu

Moteta v Jirchářích jsou volným cyklem duchovních koncertů, který byl založen na počátku roku 2017 k pětistému výročí reformace díky společné iniciativě Církevního sboru Evangelické církve augsburského vyznání v Praze a Ensemble Mathesius. Jedná se o spojení tradiční luterské liturgie ve formě nešpor či mše a figurální hudby, která je tak zasazena do prostředí, pro které vznikla. Programový výběr je zaměřen především na kompozice od pozdního středověku po 18. století a zohledňuje období liturgického roku. Místem konání je chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.

Aktuality

Nešpory 14. 3. 2018 v 19:30

Pobožnost s figurální hudbou v předvelikonočním postním čase. V kostele sv. Michala bude při ní provedena část tříhlasé "Missa sine nomine", jejímž autorem je renesanční skladatel Johannes Ockeghem, a několik německých písní od Gregora Langeho. Tento opomíjený hudebník působil jako kantor ve Frankfurtu nad Odrou a dvě sbírky jeho skladeb, z nichž pocházejí i vybrané písně, byly vytištěny ve slezské Vratislavi, která tehdy ještě stále byla součástí zemí Koruny české.

Nešpory povede vikář Pavel Roubík.Seznam uskutečněných akcí naleznete v
Archivu.