O nás | About us

Ensemble Mathesius

Ensemble Mathesius je soubor interpretů zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byl založen hudebníkem a hudebním historikem Lukášem M. vytlačilem v roce 2010 pod názvem Ensemble Sporck, změnu názvu přineslo postupné repertoárové rozšiřování o renesanční hudbu. Cílem souboru je oživovat v nevšedních dramaturgiích hudbu starších slohových období a vdechnout skladbám něco z modernosti, kterou měly v době svého vzniku. Proto je součástí práce členů souboru také badatelská činnost. Obsazení je proměnlivé podle studovaného repertoáru, který zahrnuje skladby od renesanční polyfonie po pozdní baroko. Jméno souboru odkazuje na významnou osobnost renesančních Čech, kterou byl teolog Johannes Mathesius. Během své existence soubor vystoupil např. pro festival Tschechisch-Deutsche Kulturtage, Ludwigsluster Schlosskonzerte, Hudební festival Znojmo, Theatrum Kuks, Haydnovy hudební slavnosti, Podlipanské hudební slavnosti, Festival Ludwiga van Beethovena, Českou televizi a jiné.

Ensemble Mathesius is an ensemble of performers devoted to the practice and performance of early music. The ensemble was founded in 2010 under the name Ensemble Sporck by the musician and music historian Lukáš M. Vytlačil and the name change was iniciated by the performing of renaissance repertoire. Its aim is to reconstruct the music of earlier stylistic epochs in unique programmes, and to bring back some of the freshness and modernity it possessed at the time of its origin. Active research has therefore been an important facet of the work. The cast of performers is dependent on the programme presented, which can include compositions from Renaissance polyphony to late baroque. The name of the ensemble refers to one of the important theologians of Renaissance Bohemia, Johannes Mathesius. The ensemble performed concerts for Tschechisch-Deutsche Kulturtage, Ludwigsluster Schlosskonzerte, Music Festival Znojmo, Theatrum Kuks, Haydn Music Festivities, Podlipanské hudební slavnosti, Ludwig van Beethoven Festival, Czech Television etc.

Lukáš M. Vytlačil (flauto traverso, recorders, voice)

Lukáš Michael Vytlačil, hudebník, dirigent, historik a muzikolog, je uměleckým vedoucím Ensemble Mathesius. Vystudoval na Konzervatoři v Teplicích hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování u Jana Valty. Za tato studia obdržel r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka. V roce 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze, kde roku 2017 též dokončil studium hudební vědy. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních interpretů (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia ad.). Pod vedením Rebeccy Stewart se také věnoval zpěvu vokální polyfonie. Spolupracuje s domácími soubory staré hudby, jako Ensemble Inégal, Musica Florea, Capella Regia Praha, či The Czech Ensemble Baroque. Kromě ČR vystupoval také v Německu, Francii, Belgiii, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku, Litvě a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či s klavíristou Ivem Kahánkem, a v l. 2006-2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. Kromě koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích (2005-2009) a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské jaro a Českou filharmonii. Nyní vede třídu zobcové flétny na pražské Konzervatoři Jana Deyla a současně působí na Akademii věd České republiky. Zabývá se taktéž historií a mluveným slovem.

Lukáš Michael Vytlačil, musician, conductor, historian and musicologist, is the artistic leader of the Ensemble Mathesius. He graduated in recorder and flute at Teplice Conservatoire, where he later also completed studies in conducting with Jan Valta. In 2008-2011 he studied baroque flute with Jana Semerádová at Charles University in Prague, where also graduated the musicology in 2017. For this studies he received in 2007 the Leoš Janáček Foundation Prize. He has participated in many interpretation courses with notable performers (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia et al.) and he followed Rebecca Stewart's classes in vocal polyphony. He has been collaborating with several Czech early music ensembles, such as Ensemble Inégal, Musica Florea, Capella Regia Praha, or The Czech Ensemble Baroque. Apart from giving concerts in the Czech Republic, he has also performed in Germany, France, Belgium, Portugal, Gran Canaria, Poland, Lithuania and Hungary. As a conductor he has collaborated with the North Czech Philharmonic Orchestra, with the Youth Forum Orchestra or with the pianist Ivo Kahánek, and in 2006-2008 he was choirmaster of the children's choir Fontána. Besides performing, he is also engaging in educational activities: in 2005-2009 he was teaching at Teplice Conservatoire; later he prepared educational projects for the Prague Spring Festival and for the Czech Philharmonic Orchestra. Now he leads a recorder class at the Jan Deyl Conservatoire in Prague, and works at the Czech Academy of Sciences. Outside music and musicology, he takes a keen interest in history and recitation.


Katalin Ertsey (lute, theorbe)

Katalin Ertsey pochází z východomaďarského Debrecenu, kde se hře na loutnu začala věnovat ve svých dvanácti letech pod vedením Adama Bálinta. Po ukončení studia biologie na debrecínské universitě byla přijata na Royal College of Music v Londýně, kde vystudovala hru na renesanční lounu a theorbu ve třídě Jakoba Lindberga. Svoje umění dále zdokonalovala u Lyndy Sayce, hlavní loutnistky souboru The King's Consort.  Coby hráčka na theorbu se Katalin Ertsey zúčastnila projektů jako Monteverdiho Mariánské nešpory (Brandeburg Baroque Soloists), Rebelovy Les éléments (Linden Baroque Orchestra), Händelovo Vzkříšení (London Händel Festival), Monteverdiho Korunovace Poppey (Benjamin Britten International Opera School) nebo turné po Velké Británii se souborem Zadok Baroque.  Jako loutnistka se představila na sólových recitálech a koncertech loutnových písní v londýnských National Gallery, Dulwich Picture Gallery, Victoria & Albert Museum nebo Shakespeare's Globe Theatre Education Centre, London City Showcase Festival, dále ve švédském Nyköpingu nebo ve francouzském Chateau Palayson. Katalin Ertsey je zakládající členkou souboru Tesoro Antico.

Katalin Ertsey was born in Debrecen, Hungary. Since starting lute at the age of twelve, she has gone on to graduate from the Royal College of Music, London, where she studied the renaissance lute and theorbo with Jakob Lindberg. Katalin also holds the Master of Science degree from the University of Debrecen, specializing in Hydrobiology. Katalin regularly appears as a soloist, accompanist and continuo player in concerts throughout the UK and mainland Europe. Engagements have included Monteverdi Vespers with Brandenburg Baroque Soloists, Rebel Les élémens with Linden Baroque Orchestra, a UK tour with Zadok Baroque ensemble, Handel's La Resurrezione at the London Handel Festival, Monteverdi's L'incoronazione di Poppea for the RCM International Opera School, appearance at the London City Showcase Festival, a lute song recital for the New London Orchestra Young Performers Concert Series, and Michael Chance's lute song masterclass.  Katalin has collaborated with the Shakespeare's Globe and appeared on ITV1 in the Inspector Lewis series. She has given solo recitals in venues such as Victoria and Albert Museum, British Library and National Gallery, London. Katalin regularly performs with the Swedish soprano Eva Karell, with whom she is also the first prizewinner of the RCM Early Music Competition. She is a member and co-founder of Tesoro Antico baroque ensemble with whom she has recently performed at St Lawrence Jewry Music Festival.


Alena Hönigová (harpsichord)

Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce "Haschirim ascher lischl'lomo" od Salomona Rossiho. V roce 2001 vyhrála se souborem "La Vinciolina" cenu festivalu v Göttingen. Od téhož roku do roku 2009 působila na Schole cantorum basiliensis jako cembalistka a korepetitorka (nastudování dipl. koncertů, korepetice, speciální projekty). V roce 2002 založila "Ensemble Muscadin". Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 také uvedení současné opery "Esther" od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji úspĕšnou koncertní řadu v kostele sv. Leonharda, na niž v roce 2011 navázala cyklem koncertů raně romantické hudby ve Wildt´sches Haus. V letech 2011 - 2015 realizovala pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze a 2012 - 2018 též Hudební léto v Jezeří, které se dramaturgicky zaměřovalo na hudbu lobkovické kapely. Alena Hönigová také přednáší a vyučuje na mistrovských kurzech (2013-2014, 2016 ve Valticích, 2014 v Želivě a Košicích, 2015 v Rezekne v Lotyšsku, 2017 v Seehaus, 2018 na konzervatoři v Teplicích). V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD "Seicento im Lombardei" (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava Dusíka (Koramant Records, CH) a v roce 2014 CD Jommelliho kantát (Ensemble Muscadin, um. vedení Alena Hönigová). Její poslední CD je věnováno orchestrálním skladbám lobkovického kapelníka Johanna Joseph Röslera (1771-1812).

Alena Hönigová completed harpsichord studies in the Prague Academy of Music, going on to her soloist´s diploma with Giedré Lukšaité Mrázková and Zuzana Růžičková in 1999. From 1999 to 2004 she pursued postgraduate studies at the "Schola Cantorum Basiliensis" concentrating on the harpsichord, fortepiano, thoroughbass and improvisation. Her teachers were Andrea Marcon, Edoardo Torbianelli, Jesper Christensen, Gottfried Bach and Emmanuel le Divellec. Her special project was the collection "Song of Solomon" by Salamone Rossi, which she wrote a treatise on and recorded. Together with the "La Vinciolina" ensemble, she won first prize in the "Gotha Competition" at the Handel Festival in Göttingen in 2001. She began working as a harpischordist and rehearsal pianist at the "Schola Cantorum Basiliensis" in the same year. In 2002 Alena Hönigova formed the "Muscadin Baroque ensemble", with which she has premiered several contemporary works, including the chamber opera "Racine´s Esther" by Boris Yoffe in 2006. She was organiser of the concert series in St. Leonhard´s church in Basel 2004 - 2010. Since September 2011 is she leading the spiritual barock concerts in the dominican monastery of St. Giles in Prague. Since sommer 2012 is she realising a Music Festival in the castle Jezeří in north Bohemia (composers conected to Franz Maxmilian Lobkowicz, beginnig of 19th century). As a soloist, accompanist and chamber musican, she frequently collaborates with many early music ensembles and soloists. As a recording artist, she appeared on numerous solo and chamber music CDs, such as "La primavera del barocco" (Ars Musici AM1406 - 2), Johann Sebastian Bach: Sonatas for flute and harpsichord (together with Corina Marti)(Editions du Nopal, Fr), Salomone Rossi: The Song of Solomon -a collaboration of "Ensemble Muscadin" and "Profeti della Quinta" (Panclassics, CH, PC 10214), Jan Ladislav Dussek: Fortepiano works (Koramantrecords, CH, KR 11001).


Lukáš Vendl (harpsichord, organ)

Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Působí jako kantor v Českobratrské církvi evangelické, je varhaníkem v pražském chrámu U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě a Letní škole barokní hudby v Holešově. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj.

Lukáš Vendl graduated in organ playing from Jan Hora's class at the Prague Conservatory, and in 2003 from Jaroslav Tůma's class at the Academy of Performing Arts, Prague. He participated in a number of master classes led by important organists of world renown (such as Martin Sander, Harald Vogel, David Titterington) as well as harpsichordists (Helmut Franke). In 2002, he studied at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg with Wolfgang Zerer. His doctoral thesis deals with the 17th and 18th-century theory of music in relation to the keyboard instrument compositions. He received awards in several competitions in the Czech Republic and abroad He works as a Cantor of the Czech Brother Evangelical Church and is the organist of the St. Salvator Church in Prague. He teaches at the Prague Conservatoire and at the Charlotta Masaryk Music School in Prague. His prime interest is the historically informed early music performance. He carried out several modern premieres of large-scale vocal works, surviving, for example, in the Želiv monastery music collection. He is the leader of the baroque instrument ensemble Harmonia delectabilis and the chamber choir Ensemble Guillaume. As organist and harpsichordist he gave recitals at the Pilsen Organ Festival, Haydn Festival of Music, Želiv Festival, Budapest Bach Week, Smečno Organ Festival or Orlicko-Kladsko Organ Festival.


Monika Jägerová (alto)

Monika Jägerová studovala pěveckou techniku u Pavly Zumrové a poučenou interpretaci staré hudby u Ireny Troupové. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mezi nimi např. u Emmy Kirkby (Dartington International Summer School 2015), Markéty Cukrové (Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2015) nebo Lorenza Charoy (barokní divadlo, MLŠSH Valtice 2015). V r. 2016 účinkovala v Theatro Verdi v Terstu a v divadle Hybernia v Praze (B. Britten: The Little Sweep). Spolupracovala s dirigenty Valentinou Shuklinou (V. Shuklina: Stabat Mater, 2016, Trieste), Chuheiem Iwasakim (B. Britten: The Little Sweep), nebo Laurencem Cummingsem (G. F. Händel: Alcina, Dartington International Summer School 2015). V r. 2016 vyhrála 1. místo v mezinárodní soutěži Pražský pěvec. Dále se věnuje studiu houslí na konzervatoři Jana Deyla v Praze a studiu hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na hudbu 17. a 18. století a na kulturní analýzu hudby.

The alto singer Monika Jägerová studied vocal technique with Pavla Zumrová and historically informed interpretation of early music with Irena Troupová. She has attended many masterclasses, among all with Emma Kirkby (Dartington International Summer School 2015), Markéta Cukrová (International Summer School of Early Music Valtice 2013 and 2015) or Lorenzo Charoy (baroque theatre, ISSEM Valtice 2015). In 2016 she appeared in Theatro Verdi, Trieste and Hybernia Theatre, Prague (B. Britten: The Little Sweep). She has worked with conductors such as Chuhei Iwasaki (B. Britten: The Little Sweep), Valentina Shuklina (V. Shuklina: Stabat Mater, 2016, Trieste) and Laurence Cummings (G. F. Händel: Alcina, Dartington International Summer School 2015). In 2016 she won 1. prize at international opera competition Pražský pěvec and Allegro competition. She also studies violin at Jan Deyl Conservatory in Prague and Musicology at Charles University in Prague with focus on baroque music and cultural analysis of music.